Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Algemeen

Publicaties

Humor, een relativerende begeleidingsmethode

Uitgeverij Nelissen, 128 pagina's, ISBN 978 902 441 6363, € 18,50

Met humor kunnen hulpverleners veel bereiken in de begeleiding van verstandelijk gehandicapte cliënten met gedragsproblemen. Humor kan gedragsproblemen helpen voorkomen en vastgelopen begeleidingssituaties doorbreken. Hoe is humor toe te passen? Mieke Janssens reikt daarvoor in haar boek de humorvolle benaderingswijze aan. Bij de humorvolle benaderingswijze anticiperen hulpverleners op het functioneringsniveau en de interesse van cliënten. Door een juiste afstemming is humor bij uitstek een oplossingsgerichte methode in de omgang met verstandelijk beperkten. De grapjes en technieken zijn duidelijk en nodigen uit tot reactie. Het boek begint met definities van humor en theorieën over humor. Er is aandacht voor probleemgedrag en het effect van humor. Daarna zijn humorvolle interventies te lezen die hulpverleners in de praktijk kunnen gebruiken, zoals: overdrijven, zingen, fluisteren en absurde oplossingen aandragen.

Verkrijgbaar of te bestellen via de boekhandel. Prijs € 18,50. U kunt het boek ook bestellen door een e-mail te sturen naar service@boomnelissen.nl

Het boek wordt als studiemateriaal gebruikt tijdens de training "Humor... een oplossingsgerichte begeleidingsmethode" die zowel incompany als via het open cursusaanbod te volgen is.

Onlosmakelijke band

De begeleiding van symbiotische ouder-kindrelaties in de gehandicaptenzorg.
Uitgeverij Nelissen, 136 pagina's, ISBN 978 902 441 7384, NUR848, 17,60

Uitverkocht / alleen nog verkrijgbaar bij deelname workshop.

Het centrale thema in dit boek is het ontwikkelen van een deskundige begeleidingshouding in situaties waarbij sprake is van een te sterke hechtingsband tussen de cliënt en één van zijn ouders. Bij plaatsing van de cliënt in een woonvoorziening wordt het loslatingsproces door deze zogenaamde symbiotische relatie belemmerd. Om escalatie van de daaruit voortvloeiende negatieve én gecompliceerde effecten voor alle betrokkenen te voorkomen wordt de deskundigheidsbevordering in dit boek vanuit diverse invalshoeken benaderd.

Een concreet beschreven casus, afgeleid van twintig bestaande casussen, vormt de rode draad in het boek en het uitgangspunt waarop de theorie is gebaseerd.

Het boek is bestemd voor begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Voor begeleiders uit overige organisaties zal de beschreven problematiek echter ook herkenbaar zijn, waardoor de inhoud van het boek op de eigen praktijksituatie goed toepasbaar is.

Dit boek wordt gebruikt als studiemateriaal bij de training Onlosmakelijke band, die zowel incompany als via het open cursusaanbod te volgen is.

Maandblad KLIK

Artikelen
In KLIK (maandblad voor de verstandelijk gehandicaptenzorg) verschenen de volgende artikelen over het werk van Mieke Janssens:
Humor, een relativerende begeleidingsmethode (juli 2002)
Borderline – Nooit denken: ze vindt me leuk (juni 2006)
Maatjesproject, weinig vrije tijd, veel voldoening (mei 2007)
Verslaving – Terugval hoort bij afkicken (juni 2009)
Borderline – Benoem duidelijke emoties (april 2010)
Hypochondrie – Doodsbang voor enge ziektes (oktober 2012)
Onlosmakelijke band – We blijven altijd voor Aad zorgen (september 2013)
LVB training – Communicatie met LVB-ers:
* Hoe concreter hoe beter. (januari 2015)
* Ik deed gewoon de deur niet open (januari 2015)
Sociale netwerken – Krachten bundelen voor betere zorg (maart 2015)
Problematisch verzamelen – Een opgeruimd leven (december 2015)
Echt luisteren – LVB communicatie (juni 2018)

Eind 2015 verscheen de Klik-kennispocket 'Verstandelijke beperking & Psychiatrie' waarin diverse van bovenstaande artikelen van opgenomen zijn.
In 2017 verscheen de Klik-kennispocket 'Licht verstandelijke beperking' waarin o.a. het artikel 'Hoe concreter hoe beter' is geplaatst.

Rubrieken
Tussen 2009 en 2011 schreef Mieke Janssens de rubriek ‘Leidinggeven’ die met regelmaat in KLIK verscheen.
Leidinggeven 03/2009 – Over teamculturen
Leidinggeven 05/2009 – Over weerstand
Leidinggeven 07/2009 – Over managementstijlen
Leidinggeven 10/2009 – Over timemanagement
Leidinggeven 12/2009 – Over sollicitatieprocedures
Leidinggeven 01/2010 – Over functioneringsgesprekken
Leidinggeven 03/2010 – Over agressie-incidenten
Leidinggeven 09/2010 – Over teamrollen
Leidinggeven 11/2010 – De teamcoördinator
Leidinggeven 01/2011 – Saamhorigheid

In de rubriek ‘Geld’ schreef Mieke Janssens in juni 2010 het artikel ‘Creatief samenwerken bij krapte’

Vanaf voorjaar 2011 werd in de rubriek ‘Leidinggeven’ een enneagram-persoonlijkheidstype uit een fictief team aan de orde gesteld.

Juni 2011 – Sophie, de perfectionist
September 2011 – Eef, de helper
November 2011 – Carolien, de presteerder
Januari 2012 – Femke, de analyticus
April 2012 – Arnold, de teamspeler
Juni 2012 – Mavis, de expressionist
September 2012 – Frank de flierefluiter
November 2012 – Praatjes in de wandelgang

Vanaf februari 2017 schrijft Mieke Janssens de rubriek 'Teamdynamiek' waarin het bovenvermelde fictieve team zelforganiserend is geworden en over diverse onderwerpen vergadert.
Februari 2017 – Je gezonde verstand gebruiken
April 2017 – Last van andermans vrije dag
Juni 2017 – Apen in de wandelgang
Oktober 2017 – Teveel verantwoordelijkheid
December 2017 – Kabouter Wichtel
Maart 2018 – Relaties op de werkvloer
Mei 2018 – Teveel praten over privé-zaken

Columns
Van juli 2002 tot en met december 2003 verscheen in het maandblad KLIK (maandblad voor de verstandelijk gehandicaptenzorg) de tweemaandelijkse column Kwinkslag geschreven door Mieke Janssens. Deze columns zijn gebaseerd op de workshop en het gelijknamige boek Humor, een relativerende begeleidingsmethode.

Hieronder kunt u de columns van Mieke Janssens downloaden.

Kwinkslag 5/2003
Kwinkslag 6/2003
Kwinkslag 10/2003
Kwinkslag 12/2003

Publicaties AS

In AS (het maandblad voor de Activiteitensector) zijn artikelen over de workshops van Conrete Coaching geplaatst.
klik hier voor het artikel over de begeleiding van cliënten met borderline
klik hier voor het artikel over Humor in de zorg
klik hier voor het artikel over de workshop Overschatten, inschatten en andere werkwoorden
klik hier voor het artikel over de workshop Vreemde vanzelfsprekendheden
Klik hier voor het artikel over de teamtraining Conflicthantering & Omgaan met agressie
Klik hier voor het artikel over Expressed Emotion

In september 2013 verscheen het artikel "Van weerstand tot motivatie".

Overige publicaties

Sherpa Magazine 2013/3 – Klik hier voor het artikel "Kennen, kunnen en aankunnen" over de training "Overschatten, inschatten en andere werkwoorden".

Stroomschema begeleidingsstijlen LVB-jongeren. Opgenomen in de uitgave: Krachtcoach voor zorgmijdende LVB-jongeren – methodiekbeschrijving. Onderzoek en Business Intelligence Gemeente Rotterdam/ auteurs Ineke Vogel en Petra van de Looij – Jansen. Maart 2015.

Recensies

klik hier voor recensies van het boek "Humor... een relativerende begeleidingsmethode".
klik hier voor recensies van het boek "Onlosmakelijke band".

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching