Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Algemeen

Tarieven


Trainingen

Open cursusaanbod
Het tarief van alle workshops uit het open cursusaanbod bedraagt €198,-
Inclusief studiemateriaal en lunch / 0% BTW.

Incompanytrainingen
Het tarief is afhankelijk van de tijdsinvestering en eventuele extra voorbereiding.
Gemiddeld tarief: € 175,- per uur / 0% BTW.

Functionele coaching
Uurtarief: € 64,- exclusief 21% BTW.

Teamcoaching
Tarief in overleg met de opdrachtgever / exclusief 21% BTW.

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching | Laatste wijziging: 22.01.18