Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Algemeen

Trainingsvormen

Open cursusaanbod
Klik naar overzicht open cursusaanbod voor meer informatie over de workshops.

Incompany
Elke training kan incompany aangevraagd worden. Het programma, de tijdsduur en het tarief wordt in onderling overleg bepaald.

Studiedagen of symposia
Diverse organisaties kunnen Mieke Janssens benaderen om in samenwerking met een contactpersoon van de organisatie een studiedag of symposium te organiseren.

Individuele coaching
Individuele deskundigheidsbevordering voor hulpverleners of geïnteresseerden uit andere vakgebieden.

Teamcoaching
In overleg met de opdrachtgever wordt het programma voor Teamcoaching geheel op maat gemaakt.

Bel voor meer informatie: Trainingsbureau Concrete Coaching 06 - 21215815

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching