Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Coaching

Individuele coaching

Kenmerkend is de concrete benadering tijdens het coachingstraject. De werkwijze wordt bepaald door de vraagstelling van de medewerker of diens manager.
Uitgangspunt is het functioneren in de professionele werksituatie. De vraagstelling kan uiteenlopend zijn. Inzichtgevende gesprekken worden afgewisseld met concrete oefeningen en opdrachten. Hierdoor krijgt de coaching het karakter van een individuele training om de deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verhogen.

Procedure
• Telefonische of schriftelijke aanmelding
• Intakegesprek
• Inventarisatie van vraagstelling en leerdoelen
• Bepalen van tijdsinvestering (schatting)
• Bepalen van methode / werkwijze
• Aanvang coachingstraject

Mogelijkheden vraagstelling
• Vraagstelling geformuleerd door de werknemer
• Vraagstelling geformuleerd door de werknemer en de contactpersoon vanuit de organisatie
• Vraagstelling geformuleerd door de contactpersoon van de organisatie

Resultaatgebieden
• Inzicht in patronen, kwaliteiten, belemmerende factoren
• Formuleren van coachingsdoelen/verbeterpunten
• Concretiseren van coachingsdoelen/verbeterpunten
• Indien gewenst: schriftelijke vastlegging van proces of adviezen door de coach

Uurtarief: € 64,- exclusief 21% BTW.

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching