Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Cursusaanbod

Workshops Verstandelijk Gehandicaptenzorg (open cursusaanbod)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt
Deskundigheidsbevordering voor begeleiders van cliënten met hechtingsproblemen.

Overschatten, inschatten en andere werkwoorden
Concrete vaardigheidsontwikkeling in de omgang met LVB-cliënten

Borderline & Verstandelijk beperkt
Over de begeleiding van cliënten met borderline of dominante kenmerken daarvan.

Ziekteangst & Verstandelijk beperkt
De dokter zegt dat er niets aan de hand is. Toch blijft de cliënt lichamelijke klachten houden…

Onlosmakelijke band.
Over hechtingsrelaties en effectieve begeleiding bij symbiotische ouder-kindrelaties.

Obsessief verzamelen & Verstandelijk beperkt
Oplossingsgericht werken met cliënten die een extreme verzameldrang hebben.

Motivatiebevordering & Omgaan met weerstand.
Motivatieproblemen herkennen, begrijpen en ombuigen in een motivatiebevorderend proces.

Expressed Emotion (EE)
Inzichtgevende workshop: positieve resultaten bij een lage EE.

Verslaafd & Verstandelijk beperkt
Hulpverlening in de thuissituatie biedt meer perspectief dan hulpverlening op afstand.
Een driedaagse training over de begeleiding van cliënten met verslavingsproblematiek.

Humor, een oplossingsgerichte begeleidingsmethode
Communicatie van goede bedoelingen, anders omgaan met gedragsproblemen.
Inclusief twee exemplaren van het gelijknamige boek.

Incompanytrainingen (op aanvraag van organisatie)
Effectieve communcatie in de ambulancezorg
Een praktijkgerichte communicatietraining, gebaseerd op beoordelingscriteria van de Academie voor Ambulance.

Hechtingsproblemen in de klas
Theorie en tools voor leerkrachten om hechtingsproblemen te herkennen en daarop aan te sluiten.

Omgaan met verbale agressie
Conflicthantering bij verbale agressie van cliënten of hun familieleden.
In samenwerking met trainingsacteur Rob Marinus.

Vrouwenopvang
Begeleiding van LVB-cliënten

Teamcoaching  (op aanvraag van organisatie)
Het programma wordt geheel op maat gemaakt. Een verhelderende enneagrammenanalyse aan het begin is bruikbaar bij het geven van feedback en het vaststellen van verbeterpunten

Individuele coaching (op aanvraag van organisatie)
Coaching gericht op functioneringsvraagstukken.

Scholingstraject (op aanvraag van organisaties)
Het is ook mogelijk om uit alle workshops en incompanytrainingen van Concrete Coaching een scholingstraject ‘op maat’ samen te stellen.


About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching