Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Overige informatie

Kwaliteitscode

Concrete Coaching staat als trainingsbureau geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps onderwijs (www.crkbo.nl) en voldoet o.a. aan de volgende kwaliteitscriteria die door het CRKBO gesteld zijn, nl.:

• De trainer is goed op de hoogte van de werksoort waarin de cursist werkzaam is.
• De trainer heeft kennis en vaardigheden minimaal op HBO-niveau met betrekking tot de inhoud van de cursus/training.
• De trainer beschikt over aantoonbare didactische vaardigheden voor beroepsonderwijs op minimaal MBO-niveau.
• De trainer staat achter alle beleidszaken zoals op de website vermeld (algemene voorwaarden, klachtenregeling, etc.).

 

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching