Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Overige informatie

Kwaliteitscode

Concrete Coaching staat als trainingsbureau geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps onderwijs (www.crkbo.nl) en voldoet o.a. aan de volgende kwaliteitscriteria die door het CRKBO gesteld zijn, nl.:

• Zorgvuldigheidsbeginsel
• Rechtszekerheidsbeginsel
• Kenbaarheidsbeginsel
• Redelijkheidsbeginsel
• Betrouwbaarheidsbeginsel

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching