Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Ambulancezorg

Effectief communiceren in de ambulancezorg

Ambulancezorg is communicatiewerk.
Ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs hebben bij uitstek een beroep waarin de communicatie een kwestie van ‘leven of dood’ kan zijn. Ook in situaties waarin geen sprake is van levensbedreiging, is effectieve communicatie van belang om kwalitatief goede en snelle hulpverlening aan de patiënt te bieden. Misverstanden, onduidelijke communicatie, onheuse bejegening, geen medewerking van de patiënt, ongewenst gedrag van omstanders: deze factoren kunnen een constructieve samenwerking tussen ambulancehulpverleners onderling, met de patiënt, diens familie of ketenpartners belemmeren. Van elke ambulancehulpverlener wordt verwacht dat hij in staat is om door middel van effectieve communicatie bovenstaande situaties te voorkomen of tijdig om te buigen.

Praktijkgericht programma.
In opdracht van Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond heeft trainer Mieke Janssens de scholingsdag ‘Effectief communiceren in de ambulancezorg & richtlijnen feedback’ ontwikkeld. Het programma is gebaseerd op de CanMedssystematiek die in het Kwaliteitsregister van de V&VN gebruikt wordt om de verschillende competenties van zorgprofessionals te beschrijven.  De beoordelingscriteria bij profchecks aan de Academie voor Ambulancezorg zijn hiervan afgeleid, zoals o.a. de kernpunten ‘Effectieve communicatie’ en ‘Teamwork’.

AmbulancezorgBent u ook geïnteresseerd in deze of een aangepaste cursus?
Doordat de huidige cursusgroepen deze scholing als bijzonder leerzaam en positief ervaren, biedt Mieke Janssens ook andere organisaties in de Ambulancezorg de mogelijkheid om deze training aan te vragen. Voor overige beroepsgroepen kan de cursus aangepast worden. Maximaal aantal deelnemers per trainingsdag: 10 personen.

Informatie of referenties.
Mieke Janssens/Trainingsbureau Concrete Coaching. Klik hier voor de contactgegevens.
Mariska Kroes/Regionaal Opleidingscoördinator ZHZ. Tel: 06-13407821.

Overige aanbod.
U kunt Mieke Janssens ook benaderen voor overige cursussen op maat, zoals de training Omgaan met verbale agressie of Teamcoaching.


About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching