Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

NAH & Oplossingsgericht begeleiden

Een korte spanningsboog, veel en luid, juist niet of onduidelijk praten, emotionele ontremming, geheugenverlies, frustraties, acceptatieproblemen, geen twee dingen tegelijk kunnen, snel vermoeid, problemen met oriëntatie. Zomaar een greep uit de vele problemen waar mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) mee geconfronteerd worden. Niet alle symptomen zullen bij iedereen van toepassing zijn. Het algemene kenmerk is wel dat de hersenen van mensen met NAH minder goed informatie kunnen filteren. Daardoor raken ze in tal van situaties snel overprikkeld.

De workshop NAH & OPLOSSINGSGERICHT BEGELEIDEN is een praktijkgerichte workshop voor begeleiders van cliënten met NAH. Casuïstiek van de deelnemers wordt gekoppeld aan deskundigheidsbevordering en het toepassen van oplossingsgerichte interventies. Aan het eind van de dag verwerkt de cursist de leerstof en concrete handvatten in een Plan van Aanpak.

Programma
• Inbreng individuele casuïstiek
• Oorzaken van NAH
• Cognitieve, lichamelijke, emotionele en gedragsproblemen
• Cliëntgerelateerde overprikkelingsfactoren (inventarisatie individuele casuïstiek)
• Oplossingsgericht werken als begeleidingsvisie
• Regelmaat & structuur in de omgeving, bij ADL-taken en overige activiteiten
• Werken met visualisaties
• Oplossingsgerichte interventies (the do’s) bij:

- lichamelijke en zintuiglijke problemen
- cognitieve problemen
- emotionele problemen
- gedragsproblemen

• Richtlijnen bij gespreksvoering
• Tweedelig opstellen van een voorlopig Plan van Aanpak (hoofdlijnen):

- aanvullingen voor het ondersteuningsplan van de client.
- overdracht trainingsonderwerpen aan het eigen team

Keuzedata
Maandag 2 december  2019 - Rotterdam
Dinsdag 10 maart 2020 - Breda
Dinsdag 24 maart 2020 - Apeldoorn
Dinsdag 7 april 2020 - Sittard
Vrijdag 29 mei  2020 - Dishoek (strandhuisje bij Vlissingen)

Tijd: 9.30 uur tot 16.00 uur.

Tarief: € 198,- Inclusief lunch en studiemateriaal / 0% BTW.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat.

Aanmelding
Klik hier als u zich via het aanmeldformulier wil inschrijven of stuur een e-mail naar: miekejanssens@concretecoaching.eu

Incompany
De workshop kan ook incompany worden aangevraagd.
Telefonische informatie: 06-21215815

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2019 Concrete Coaching