Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Borderline & Verstandelijk beperkt

Workshop
Methodische begeleiding van cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis of dominante kenmerken daarvan.

In de dagelijkse praktijk kan de begeleiding van sommige cliënten zo complex zijn dat menige begeleider daarbij onmacht ervaart. De kans hiertoe is vooral aanwezig bij begeleiders die te maken hebben met een cliënt die een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) of dominante kenmerken daarvan heeft. De cliënt heeft stemmingswisselingen, verlatingsangst, een instabiel zelfbeeld en een grillig karakterpatroon. Hij of zij komt regelmatig in problematische situaties terecht en kan daarbij een extreem beroep doen op de hulpvaardigheid van de begeleider. In de relatie tot de begeleider zal de cliënt hetzelfde interactiepatroon vertonen als in andere relaties: het ene moment is er een goed contact en ervaart de begeleider voldoening van het werk en het andere moment wordt hij door de cliënt tegen collega's uitgespeeld of zelfs tot het mikpunt van kwaadsprekerij gemaakt, soms tot bedreigingen toe.

Doel van de workshop
De workshop is gericht op de deskundigheidsbevordering van de begeleider zodat deze de regie over de begeleiding behoudt. Met als gevolg dat de cliënt duidelijkheid en houvast ervaart.

Programma
In het programma is er naast de theorie voldoende aandacht voor individuele praktijksituaties.
• Kenmerken en oorzaken van een (borderline) persoonlijkheidsstoornis
• De verstandelijke beperking en borderline
• Toepassen van een lage Expressed Emotion (EE)
• Tips voor de woon- en werkomgeving
• Regisseren van het begeleidingsproces / teambeleid
• Emotieregulering
• Communicatierichtlijnen
• Omgaan met manipulatie / intimidatie, het stellen van grenzen en andere relevante vaardigheden
• Toepassen van ondersteunende communicatiemiddelen
• Oplossingsgerichte interventies

Aan het eind van de dag beschikt de deelnemer tevens over diverse methodische handvatten of een concreet werkadvies ten aanzien van de eigen casus.

Keuzedata
1 november 2019 – Rotterdam
10 december 2019 – Breda
11 februari 2020 – Breda
12 juni 2020 – Strandhuisje bij Vlissingen

Tijd: van 09.45 uur tot 16.00 uur

Tarief
€ 198,- p.p. Inclusief lunch en studiemateriaal / 0% BTW.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat.

Aanmelding
Klik hier als u zich via het aanmeldformulier wil inschrijven of stuur een e-mail naar: miekejanssens@concretecoaching.eu

Incompany
De workshop kan ook incompany worden aangevraagd.
Telefonische informatie: 06-21215815

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

Publicaties
Klik hier voor een overzicht van de artikelen die over deze workshop verschenen zijn.

 

 

 About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2019 Concrete Coaching