Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Expressed Emotion
WORKSHOP

 

Deze workshop is geaccrediteerd door SKJ.

 

Begeleidingsonmacht. Elke hulpverlener ervaart het weleens. Expressed Emotion (EE) is de wijze waarop er in het bijzijn van de cliënt uiting aan gegeven wordt. Bij een hoge EE toont de begeleider irritaties, ongeduld of angst. Dat heeft vooral op cliënten met een negatief zelfbeeld een averechtse uitwerking. Zij kunnen al moeilijk met hun eigen emoties omgaan, laat staan dat zij de emoties van de begeleider er bij kunnen hebben. Het probleemgedrag neemt dan eerder toe. De lage EE is een omgangsstrategie die zich kenmerkt door begrip en relativerende reacties die de cliënt acceptatie en veiligheid bieden: voorwaarden om tot de gewenste gedragsverandering te komen. 

In deze training reflecteert de begeleider op het eigen handelen in onmachtsituaties. Onvoldoende kennis over psychiatrische ziektebeelden, syndromen of het cognitieve functioneringsniveau van de cliënt liggen ten grondslag aan de hoge EE. Om vanuit een lage EE te kunnen handelen volgt de cursist de leerroute van zelfreflectie naar kennisverbreding en van daaruit naar erkenning en aansluitende communicatieve en methodische vaardigheden. Deze leerroute wordt afgestemd op een actuele praktijkcasus en is na de workshop op alle mogelijke casuïstiek in de praktijk van toepassing.

Programma

  • Algemene theorie
  • Kenmerken hoge EE / individueel
  • Kenmerken hoge EE / teambreed
  • Kenmerken lage EE
  • Inbreng praktijkcasus
  • Analyse persoonlijke triggers
  • Leerroute van hoge naar lage EE / koppeling casus
  • Formuleren van aanvullingen op het ondersteuningsplan
  • Oefening positieve beeldvorming voor teams

Data individuele inschrijvingen
26 maart 2019 – Rotterdam
9 april 2019 – Breda
21 juni 2019 – Vlissingen, strandhuisje Dishoek
12 december 2019 – Breda

Tijd: van 09.30 uur tot 16.00 uur

Trainer
Mieke Janssens

Tarief
€ 198,- inclusief studiemateriaal / 0% BTW.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat.

Aanmelding
T: 06-21215815
E: miekejanssens@concretecoaching.eu
I:  Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden

Incompanytrainingen
De workshop kan ook incompany aangevraagd worden.
Telefonische informatie: 06-21215815.

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

Publicatie
Klik hier voor het artikel 'Succesvol begeleiden door positieve bejegening' dat in september 2012 in het maandblad AS verscheen.

 

 

 


About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching