Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Hechtingsproblemen in de klas

Studiemiddag voor leerkrachten van het speciaal- of regulier onderwijs.

In de eerste levensjaren ontwikkelt een kind de hechtingsstijl die bepalend is voor het zelfbeeld, de sociale interactie met anderen en de wijze waarop het met stress omgaat. Hechtingsstijlen variëren van een veilige hechting tot diverse vormen van onveilige hechting, elk met eigen specifieke gedragskenmerken. Hechtingsproblemen doen zich voor bij kinderen van ouders die zelf onveilig gehecht zijn. Er zijn echter ook kinderen van veilig gehechte ouders die onveilig gehecht raken. Daar zijn tal van oorzaken voor te noemen. Zoals ziektes of traumatische ervaringen. Ook een verstandelijke of autistische beperking kan de achterliggende oorzaak zijn. De start is dikwijls al moeilijk en door de trage ontwikkeling, de beperkte informatieverwerking of zintuiglijke problematiek is het voor de ouders moeilijk om signalen van het kind te herkennen en daar adequaat op in te spelen. Dat vraagt om een specifiek leerproces, anders dan voor ouders van kinderen zonder beperking. Bij vroegtijdige herkenning van hechtingsproblematiek is de ontwikkeling dikwijls nog positief om te buigen. Kennis over hechtingsstijlen is daarom een 'must' voor leerkrachten in het speciaal- en reguliere onderwijs. De hechtingsstijl is te herkennen aan de interactie tussen een kind en zijn ouder, ook in het contact met de leerkracht en klasgenootjes. De diverse hechtingsproblemen vragen om een specifieke aanpak in de klas, professionele gespreksvoering met de ouders en de inzet van externe deskundigen.

Programma
• Algemene hechtingstheorie
• Herkennen van hechtingsstijlen
• Uitingsvormen van een reactieve hechtingsstoornis
• Hechtingsproblemen hanteren in de klas
• Omgaan met symbiotische ouder-kindrelaties
• Professionele gespreksvoering met de ouders
• Oefeningen en rollenspelen

Tarief dagdeel
€ 750,- / 0% BTW.

Informatie
Telefonische informatie: 06-21215815
E-mail: miekejanssens@concretecoaching.eu

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

 

 About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching