Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Humor, een oplossingsgerichte begeleidingsmethode

Tijdens deze workshop of incompanytraining leert de cursist humor als een oplossingsgerichte methode toe te passen in begeleidingssituaties die vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen. Vrolijke interventies, afgestemd op het functioneringsniveau van de cliënt, hebben meer effect dan menig gesprek. Bij de juiste toepassing wordt humor als de ‘communicatie van goede bedoelingen’ ervaren, met als effect:

* doorbraak van vastgelopen situaties
* uitdaging tot het gewenste gedrag
* motivatiebevordering
* bevordering van het zelfvertrouwen van de cliënt
* vertrouwen tussen begeleider en cliënt
* weinig tijdsinvestering in probleemoplossing
* werkplezier voor de begeleider

Concrete casussen zijn het uitgangspunt. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

Dat humor bij uitstek een goede begeleidingsmethode bij licht verstandelijk beperkten is, bevestigen auteurs John Roeden & Frederike Bannink in hun `Handboek Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten´ (Pearson, ISBN 978 90 265 1806 5). Zij halen daarin de essentie van de cursus ‘Humor, een relativerende begeleidingsmethode' en het gelijknamige boek aan.

Incompany
Deze workshop kan als incompanytraining door organisaties worden aangevraagd.
Telefonische informatie: 06-21215815

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

Publicaties
Klik hier voor informatie over diverse publicaties, columns en artikelen.

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching