Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Training Vrouwenopvang

Methodische begeleiding van LVB-cliënten

Het aantal licht verstandelijk beperkte cliënten in de vrouwenopvang neemt de laatste jaren toe. Door de vraaggerichte werkwijze in de gehandicaptenzorg, het aanbod van zelfstandige woonvormen en zorg op maat komen de rechten, wensen en mogelijkheden van verstandelijke beperkten meer tot uiting. Zoals de wens om met een partner te leven en het recht om een seksuele relatie aan te gaan. Het gevolg is dat verstandelijk beperkte vrouwen ook met huiselijk geweld en seksueel misbruik in aanraking kunnen komen.

De hulpverlening aan licht verstandelijk beperkten vraagt om een bijzondere aanpak. Bij de afstemming van het aanbod op de vraag is het van belang te weten op welke gebieden de verstandelijke beperking van de cliënt zich manifesteert. In het algemeen kan gesteld worden dat mensen met een verstandelijke beperking in meer of mindere mate beperkt zijn in het vermogen tot inzicht, overzicht en probleemoplossing. Het betreft juist die vermogens waar cliënten in de vrouwenopvang op aangesproken en in gestimuleerd worden.

Incompanytraining
De incompanytraining 'Methodische begeleiding van LVB-cliënten' is gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden ten aanzien van:

Kenmerken van de verstandelijke beperking
- communicatieve beperkingen
- beperkt inzichtelijk vermogen (zelfinzicht, overzicht)
- beperkt probleemoplossend vermogen

• Hulpvraagverduidelijking
- communicatieve vaardigheden
- vraaggericht werken: een concrete aanpak

• Oplossingsgericht werken
- werkbare methoden en strategieën

Doelgroep
Deze incompanytraining is bestemd voor medewerkers in de vrouwenopvang.

Tijdsduur, tarief en locatie
In overleg met de contactpersoon van de organisatie.

Nadere informatie en aanmelding
Voor nadere informatie en aanvraag voor een training kunt u contact opnemen.
Telefoon: 06 - 21215815 of per e-mail miekejanssens@concretecoaching.eu


About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching