Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

LVB-cliënten

Overschatten, inschatten en andere werkwoorden

Workshop voor begeleiders van LVB-cliënten met psychosociale problemen.

In de begeleiding van LVB-cliënten stuiten begeleiders regelmatig op de vraag of zij op de juiste wijze met de cliënt omgaan. Op welk niveau leid je een gesprek met iemand die licht verstandelijk beperkt is en daardoor maatschappelijke en eventueel psychosociale problemen ervaart? Op welke wijze bied je de nodige ondersteuning als je geconfronteerd wordt met problemen als depressie, werkloosheid of verslavingsgedrag? Bij de inschatting daarvan wordt de begeleider regelmatig door zijn eigen zintuigen belemmerd of zelfs op een dwaalspoor gezet: de verstandelijke beperking is niet of nauwelijks aan de cliënt te zien of in spreektaal te merken. De cliënt kan daardoor overschat worden. Ook als de cliënt zichzelf overschat kan de begeleider belemmerd worden in het bepalen van de juiste begeleidingsaanpak. Onderschatting kan echter ook voorkomen. Dan wordt er onvoldoende rekening gehouden met de competenties van de cliënt. Structurele overschatting of onderschatting hebben beiden een negatieve impact op het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de toekomstmogelijkheden van de cliënt.

Programma
Tijdens deze workshop leren de cursisten de nodige vaardigheden om het niveau van de cliënt te kunnen inschatten. Andere werkwoorden waarop het programma gebaseerd is:

  • herkennen (van het verbale en performale IQ)
  • afstemmen (op het sociaal-emotionele niveau)
  • concretiseren (van begeleidingsdoelen)
  • positioneren (de rol van de begeleider als belangrijke volwassene)
  • oplossingsgericht werken (afstemming op de mogelijkheden van de cliënt)
  • toepassen van een lage Expressed Emoition (EE)
  • toepassen van visueel ondersteunende middelen
  • toepassen van conditionerende leermethodes

Keuzedata
19 november 2018 Rotterdam
22 maart 2019 – Rotterdam
10 mei 2019 – Vlissingen, strandhuisje Dishoek

Tijd: van 09.30 uur tot 16.00 uur

Tarief
€ 198,- p.p. Inclusief lunch en studiemateriaal / 0% BTW.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat.

Aanmelding
Klik hier als u zich via het aanmeldformulier wil inschrijven of stuur een e-mail naar: miekejanssens@concretecoaching.eu

Incompany
De workshop kan ook incompany worden aangevraagd.
Telefonische informatie: 06-21215815

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

Publicaties
Maandblad KLIK plaatste in januari 2015 onder de titel "Communiceren met LVB-ers" de volgende artikelen over deze training:
* Hoe concreter hoe beter.
* Ik deed gewoon de deur niet open.

 

 

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching