Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

LVB-cliënten

Overschatten, inschatten en andere werkwoorden

 

Deze workshop is geaccrediteerd door SKJ.

 

 

Workshop voor begeleiders van LVB-cliënten met psychosociale problemen.

In de begeleiding van LVB-cliënten stuiten begeleiders regelmatig op de vraag of zij op de juiste wijze met de cliënt omgaan. Op welk niveau leid je een gesprek met iemand die licht verstandelijk beperkt is en daardoor maatschappelijke en eventueel psychosociale problemen ervaart? Op welke wijze bied je de nodige ondersteuning als je geconfronteerd wordt met problemen als depressie, werkloosheid of verslavingsgedrag? Bij de inschatting daarvan wordt de begeleider regelmatig door zijn eigen zintuigen belemmerd of zelfs op een dwaalspoor gezet: de verstandelijke beperking is niet of nauwelijks aan de cliënt te zien of in spreektaal te merken. De cliënt kan daardoor overschat worden. Ook als de cliënt zichzelf overschat kan de begeleider belemmerd worden in het bepalen van de juiste begeleidingsaanpak. Onderschatting kan echter ook voorkomen. Dan wordt er onvoldoende rekening gehouden met de competenties van de cliënt. Structurele overschatting of onderschatting hebben beiden een negatieve impact op het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de toekomstmogelijkheden van de cliënt.

Programma
Tijdens deze workshop leren de cursisten de nodige vaardigheden om het niveau van de cliënt te kunnen inschatten. Andere werkwoorden waarop het programma gebaseerd is:

 • Toepassen van een lage EE (Expressed Emotion)
 • Inbrengen van een concrete casus
 • Uitvoeren van motvatiebevorderende interventies
 • Kenmerken van de LVB-cliënt
 • Interpreteren van diagnostiek
 • Inschatten van het emotionele ontwikkelingsniveau
 • Afstemmen van communicatie op functioneringsniveau
 • Toepassen van visueel ondersteunend begeleidingsmateriaal
 • Toepassen van (conditionerende) leermethodes 
 • Toepassen van Oplossingsgerichte interventies
 • Bemoeizorg: wanneer wel en niet?

Keuzedata
8 oktober 2019 – Gouda
31 oktober 2019 – Breda
5 november 2019 – Zwolle
3 april 2020 – Breda
17 april 2020 – Rotterdam
24 april 2020 – Utrecht

Tijd: van 09.30 uur tot 16.00 uur

Tarief
€ 198,- p.p. Inclusief lunch en studiemateriaal / 0% BTW.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat. Begeleiders met een SKJ-registratie krijgen afzonderlijk een certificaat met vermelding van het aantal  toegekende punten: 5,75.

Aanmelding
Klik hier als u zich via het aanmeldformulier wil inschrijven of stuur een e-mail naar: miekejanssens@concretecoaching.eu

Incompany
De workshop kan ook incompany worden aangevraagd.
Telefonische informatie: 06-21215815

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

Publicaties
Maandblad KLIK plaatste in januari 2015 onder de titel "Communiceren met LVB-ers" de volgende artikelen over deze training:
* Hoe concreter hoe beter.
* Ik deed gewoon de deur niet open.

 

 

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2019 Concrete Coaching