Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Motivatiebevordering & Omgaan met weerstand
BIJ CLIËNTEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING – WORKSHOP

Het is een kunst om begeleidingsdoelen over te brengen op een cliënt met een verstandelijke beperking. Hoe maak je jouw doel tot het doel van de cliënt? Jij bent gemotiveerd om de cliënt vaardigheden of gewenst gedrag aan te leren, maar wat als de cliënt weerstand toont of jou niet begrijpt? Vanuit goede bedoelingen schieten begeleiders al gauw in de overtuigstijl en daarmee in een valkuil: te lange gesprekken zonder het gewenste resultaat. Of de begeleider verwacht sneller effect dan reëel is.

Tijdens deze training leert de cursist motivatie in fasen en op het functioneringsniveau van de cliënt af te stemmen. Er wordt geoefend in motivatiebevorderende gespreksvoering.

Programma
Algemeen:

 • Voorwaarden basishouding
 • Fasen in motivatiebevordering
 • Motivatieproblemen begrijpen

Motivatiebevordering bij cliënten met een verstandelijke beperking:

 • Inbreng praktijkcasus
 • Herkennen van valkuilen
 • Communiceren op functioneringsniveau
 • Procesbegeleiding
 • Omgaan met weerstand
 • Omgaan met terugval in probleemgedrag
 • Oplossingsgerichte interventies
 • Formuleren van plan van aanpak

Keuzedata
13 december 2019 – Breda
16 april 2020 – Utrecht

Tijd: van 09.45 uur tot 16.00 uur

Trainer
Mieke Janssens

Tarief
€ 198,- inclusief studiemateriaal / 0% BTW.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat.

Aanmelding
Klik hier als u zich via het aanmeldformulier wil inschrijven of stuur een e-mail naar: miekejanssens@concretecoaching.eu

Incompany
De workshop kan ook incompany worden aangevraagd.
Telefonische informatie: 06-21215815

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

Publicatie
In september 2013 verscheen in het maandblad AS het artikel "Van weerstand tot motivatie".


About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2019 Concrete Coaching