Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Obsessief verzamelen & Verstandelijk beperkt

Obsessief verzamelen komt in alle lagen van de bevolking voor, ook bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij 'hamsteren' bijvoorbeeld tandpasta, doucheschuim, snoep, pennen, limonadeblikjes. Soms tot de kasten ervan uitpuilen en er nauwelijks nog loopruime in hun kamer is. Hulp wordt hardnekkig afgewezen. Goed bedoelde opruimacties van begeleiders leiden tot weerstand of verdriet bij de cliënt, soms met kenmerken van een rouwproces.

De workshop "Obsessief verzamelen" biedt deskundigheidsbevordering aan begeleiders die in de praktijk met deze problematiek te maken hebben. Zij verkrijgen kennis over de mogelijke achterliggende oorzaken. Vanuit begrip, een duidelijke visie en diverse methodische interventies leren zij gedurende de workshop een concreet veranderingsplan op te stellen. Toegespitst op de individuele casuïstiek en met respect voor de eigen regie en persoonlijke levensstijl van de cliënt.

In december 2015 verscheen in maandblad KLIK een artikel over deze workshop onder de titel 'Problematisch verzamelen - Een opgeruimd leven'.

Programma
• Achterliggende oorzaken
• Obsessief verzamelen in stadia
• Valkuilen van de begeleider
• Communicatie– en motiveringstechnieken op functioneringsniveau
• Richtlijnen bij het opstellen van een gefaseerd veranderingsplan
• Supporting bij de uitvoering van het veranderingsplan

Keuzedata individuele inschrijvingen:
21 oktober 2019 – Zwolle
27 november 2019 – Breda
2 juni 2020 – Utrecht

Tijd: van 9.45 uur tot 16.00 uur

Tarief
€ 198,- Inclusief lunch en studiemateriaal / 0% BTW.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat.

Aanmelding
Klik hier als u zich via het aanmeldformulier wil inschrijven. Meer informatie kunt u telefonisch of per e-mail aanvragen: miekejanssens@concretecoaching.eu

Incompany
De workshop kan ook incompany worden aangevraagd. Telefonische informatie: 06-21215815.
E-mail: miekejanssens@concretecoaching.eu

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

Publicatie
Over deze workshop verscheen in het maandblad KLIK in oktober 2015 het artikel: Problematisch verzamelen - een opgeruimd leven.

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2019 Concrete Coaching