meta name="robots" content="index,follow"> Concrete Coaching - Onlosmakelijke band

Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Onlosmakelijke Band

Workshop / naar het gelijknamige boek

Professionele begeleiding van cliënten met een symbiotische ouder-kindrelatie

Elke begeleider krijgt weleens te maken met een cliënt die een symbiotische relatie met één van de ouders heeft. Dit betreft over het algemeen de relatie met de moeder die zich kenmerkt door extreme loyaliteit, onderlinge identificatie en emotionele afhankelijkheid. Uithuisplaatsing van de verstandelijk beperkte zoon of dochter vormt een dilemma. Voor iedere ouder begrijpelijk, want hoe gaat de toekomst van het (volwassen) kind eruit zien? Bij een symbiotische hechtingsrelatie wordt de keuze vaak rationeel gemaakt, terwijl gevoelsmatig de angst om elkaar te verliezen sterker wordt. Deze angst uit zich in het gedrag van zowel de cliënt als de ouder en vormt een struikelblok voor de begeleider die zich inzet om het allebei naar de zin te maken en mogelijkheden ziet om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen. Als deze goedbedoelde begeleiding door de cliënt niet opgepakt en door de ouders niet gewaardeerd wordt blijkt de positieve inzet van de begeleider negatieve tijdsinvestering te zijn. Een andere aanpak is gewenst. 

Doel van de workshop
De workshop 'Onlosmakelijke band' is gericht op de deskundigheidsbevordering van de begeleider. Deze leert om op een professionele wijze een verbinding met de betrokkenen aan te gaan om van daaruit inhoud te geven aan het proces van de geleidelijke loslating.

Programma en inhoud
Het programma bevat een afwisseling van theorie en concrete oefeningen. Er is voldoende aandacht voor de individuele praktijksituaties van de deelnemers.

De onderwerpen zijn:
• Oorzaken van een symbiotische relatie / hechtingstheorie
• Kenmerken van de cliënt: o.a. faalangst en verminderde zelfredzaamheid
• Kenmerken van de ouder: o.a. overbezorgd en sterk vasthouden aan eigen verwachtingen                                                                        
• De onlosmakelijke band: onderlinge loyaliteit en identificatie
• Psychische en lichamelijke gevolgen                                                                                                                             
• Methodisch teambeleid: plan van aanpak vanaf de eerste herkenning
• Professionele begeleiding:  
- Herkennen van valkuilen
- Anticiperen op het proces van de geleidelijke loslating
- Motivatiebevordering bij ouders
- Gesprekstechnieken

Keuzedata individuele inschrijvingen:
20 september 2019 – Zwolle
14 februari 2020 – Breda
8 juni 2020 – Rotterdam

Cursustijden
Van 09.45 uur tot 16.00 uur

Tarief
€198,- Inclusief lunch en boek / 0% BTW.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat.

Aanmelding
Klik hier als u zich via het aanmeldformulier wil inschrijven. Meer informatie kunt u telefonisch of per e-mail aanvragen: miekejanssens@concretecoaching.eu

Incompany
De workshop kan ook incompany worden aangevraagd. Telefonische informatie: 06-21215815.
E-mail: miekejanssens@concretecoaching.eu

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

Publicatie
In september 2013 verscheen in maandblad KLIK het artikel "Onlosmakelijke band - We zorgen voor Aad tot we niet meer kunnen"

Recensies boek
klik hier voor recensies van het boek.

 

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2019 Concrete Coaching