Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt

Hechtingsproblemen komen het meest voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking, in combinatie met psychiatrische problematiek of een autistische stoornis. Iedereen kan onveilig gehecht zijn. In het dossier van de verstandelijk beperkte cliënt wordt vaak in het algemeen vermeld dat hechtingsproblematiek ten grondslag ligt aan het negatieve zelfbeeld, de sociale interactie met anderen en de wijze waarop hij met stress omgaat. Er zijn echter diverse hechtingsstijlen. De verschillende onveilige hechtingsstijlen hebben specifieke gedragskenmerken die om specifieke begeleiding vragen. Is er bij jouw cliënt sprake van angstig ambivalent gedrag, een vermijdende of een andere onveilige hechtingsstijl? Of misschien zelfs van een reactieve hechtingsstoornis?
In de workshop “Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt” leert de begeleider diverse hechtingsstijlen herkennen en daarmee om te gaan in de dagelijkse praktijk. 

Programma

  • Algemene hechtingstheorie
  • Loyaliteitstheorie: de betekenis van familie
  • Oorzaken van onveilige hechting
  • Herkennen van diverse onveilige hechtingsstijlen
  • Gedragskenmerken bij een reactieve hechtingsstoornis
  • Specifieke begeleidingsvaardigden: afgestemd op de specifieke hechtingsstijlen
  • Toepassen van de methode ARGOS

Keuzemogelijkheden individuele inschrijvingen
9 april 2018 – Rotterdam
28 mei 2018 – Vlissingen, strandhuisje Dishoek
8 oktober 2018 – Rotterdam
5 november 2018 – Apeldoorn
25 februari 2019 – Rotterdam
13 mei 2019 – Vlissingen, strandhuisje Dishoek
14 mei 2019 – Utrecht
7 juni 2019 – Sittard

Tijd: 09:45 - 16:00 uur

Tarief: € 198,- / 0 % BTW. Incl. hand-out en lunch.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt tevens vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat.

Aanmelding
Klik hier als u zich via het aanmeldformulier wil inschrijven of stuur een e-mail naar: miekejanssens@concretecoaching.eu

Incompany 
De cursus kan ook incompany worden aangevraagd. In overleg met de opdrachtgever wordt de cursusdatum, de inhoud en het tarief bepaald. Telefonische informatie: 06- 21215815


About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching