Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt

 

Deze workshop is geaccrediteerd door SKJ.

 

Hechtingsproblemen komen het meest voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking, in combinatie met psychiatrische problematiek of een autistische stoornis. Iedereen kan onveilig gehecht zijn. In het dossier van de verstandelijk beperkte cliënt wordt vaak in het algemeen vermeld dat hechtingsproblematiek ten grondslag ligt aan het negatieve zelfbeeld, de sociale interactie met anderen en de wijze waarop hij met stress omgaat. Er zijn echter diverse hechtingsstijlen. De verschillende onveilige hechtingsstijlen hebben specifieke gedragskenmerken die om specifieke begeleiding vragen. Is er bij jouw cliënt sprake van angstig ambivalent gedrag, een vermijdende of een andere onveilige hechtingsstijl? Of misschien zelfs van een reactieve hechtingsstoornis?
In de workshop “Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt” leert de begeleider diverse hechtingsstijlen herkennen en daarmee om te gaan in de dagelijkse praktijk. 

Globale programma

  • Algemene hechtingstheorie
  • Loyaliteitstheorie: de betekenis van familie
  • Oorzaken van onveilige hechting
  • Herkennen van diverse onveilige hechtingsstijlen
  • Gedragskenmerken bij een reactieve hechtingsstoornis
  • Specifieke begeleidingsvaardigden: afgestemd op de specifieke hechtingsstijlen
  • Toepassen van de methode ARGOS

Keuzemogelijkheden individuele inschrijvingen
13 december 2019 – Zwolle
19 maart 2020 – Breda
7 mei 2020 – Utrecht
8 mei 2020 – Breda (voor gezinsouders van licht verstandelijk beperkte jongeren / SKJ-geaccrediteerd).
25 mei 2020 – Sittard
28 mei 2020 – Rotterdam
5 juni 2020 – Strandhuisje bij Vlissingen

Tijd: 09.30 - 16.00 uur

Tarief: € 198,- / 0% BTW. Incl. hand-out en lunch.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat. Begeleiders met een SKJ-registratie krijgen afzonderlijk een certificaat met vermelding van het aantal  toegekende punten: 6.

Aanmelding
Klik hier als u zich via het aanmeldformulier wil inschrijven of stuur een e-mail naar: miekejanssens@concretecoaching.eu

Incompany 
De cursus kan ook incompany worden aangevraagd. In overleg met de opdrachtgever wordt de cursusdatum, de inhoud en het tarief bepaald. Telefonische informatie: 06-21215815

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.


About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2019 Concrete Coaching