Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Omgaan met verbale agressie
Incompanytraining conflicthantering

Tijdens deze driedaagse agressietraining leren begeleiders conflicten te hanteren en de juiste communicatievaardigheden toe te passen bij:

• manipulatie en intimidatie
• verbale agressie van een LVB-cliënt
• verbale agressie van een cliënt met borderline
• verbale agressie van ouders/familieleden
• omgaan met fysieke agressie

De theorie wordt gekoppeld aan diverse sketches die door Mieke Janssens en acteur Rob Marinus uitgevoerd worden.

Intimidatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medewerkers van stichting de Haardstee in Leiden tijdens de cursus conflicthantering
Foto's: Edwin Wiekens fotografie

 

Aanmelding
T: 06 - 21215815
E: miekejanssens@concretecoaching.eu

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.


 

 

 

 

 

 

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching