Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Verslaafd & Verstandelijk beperkt

In deze incompanytraining worden begeleiders getraind in het opstellen van een begeleidingsprogramma voor de verslaafde cliënt en gecoacht bij de uitvoering ervan. Bij het ontwikkelen van de cursus heeft de trainer eigen praktijkervaringen en die van anderen geanalyseerd op succesfactoren en valkuilen. Abstracte behandelmethoden uit de reguliere verslavingszorg zijn naar concrete werkvormen vertaald. Individuele casussen vormen het uitgangspunt.

Elke vorm van verslaving kan ingebracht worden.

Competenties van de begeleider
Tijdens de cursus wordt de begeleider in staat gesteld om de volgende competenties te behalen:

• Kennis over de specifieke verslavingsvorm
• Herkennen van het verslavingsgedrag van de cliënt
• Toepassen van de juiste begeleidingsbenadering (do and dont’s)
• Motivatiebevordering door middel van concrete werkvormen en middelen
• Samenwerking met huisarts en reguliere verslavingszorg
• Inventariseren en toepassen van omgevingsvoorwaarden
• Doelen uitwerken volgens de SMART- methode
• Kaderen van begeleidingstaken en begeleidingstijd
• Op functioneringsniveau gerichte procesbegeleiding
• Procesbewaking door middel van monitoren
• Toepassen van de perspectiefmethode

Voor de cliënt dient positieve stimulering en aandachtwinst dagelijks in diverse vormen geconcretiseerd te worden. Wat krijgt hij ervoor terug als hij niet meer aan zijn verslaving toegeeft?
Positieve netwerkcontacten krijgen een prominente rol als supporters.

Cursusdata
Deze worden in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald.

Tijd: van 09:45 uur tot 16:00 uur

Voor informatie en aanmelding
T: 06-21215815
E: miekejanssens@concretecoaching.eu

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching